All courses

บทเรียนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากรู้จักพระเจ้า
บทเรียนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากรู้จักพระเจ้า
256 students
ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ? ตายแล้วจบหรือตายแล้วไปไหน ? แล้วพระเจ้ามีจริงไหม ? ถ้ามีจริงแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับเรา ?
บทเรียนเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระคริสต์
บทเรียนเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระคริสต์
96 students
โปรดทราบ บทเรียนนี้เรายังไม่เปิดครับ กำลังสร้างในระบบอยู่ครับ บทเรียนเพื่อเติบโตกับพระเยซูคริสต์ เรียนรู้เกี่ยวกับ: ชีวิตใหม่ในพระองค์ การยกโทษความผิดบาป การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอีกมากมาย
บทเรียนเข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งภายใน 7 นาที
บทเรียนเข้าใจพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งภายใน 7 นาที
123 students
พระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเดียวกันจากต้นถึงจบ และเรื่องราวทั้งหมดก็พุ่งความสำคัญไปที่พระเยซู หลายๆ ครั้งเราจะรู้สึกว่าพระคัมภีร์อ่านแล้วเข้าใจยาก แต่ตอนนี้ คุณสามารถที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้เลยภายในไม่กี่นาที โดยวีดีโอของ "the Bible Project."
สู่การเป็นผู้สร้างสาวก
สู่การเป็นผู้สร้างสาวก
15 students
เตรียมพร้อมเป็นผู้สร้างสาวก(พี่เลี้ยง) ด้วยคู่มือ "สู่การเป็นผู้สร้างสาวก"