สู่การเป็นผู้สร้างสาวก
Back

สู่การเป็นผู้สร้างสาวก

บทเรียนส่วนตัว | Individual Course
สู่การเป็นผู้สร้างสาวก
15 students
เตรียมพร้อมเป็นผู้สร้างสาวก(พี่เลี้ยง) ด้วยคู่มือ "สู่การเป็นผู้สร้างสาวก"

ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคริสตจักร  ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

หลักสูตรอบรมหลายภาษาที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกของ International Evangelism Association, USA. โดย ดร.บิลลี่ แฮงค์ส จูเนียร์. และทีม ช่วยให้การสร้างสาวกเกิดผลทวีคูณ

เตรียมพร้อมเป็นผู้สร้างสาวก(พี่เลี้ยง) ด้วยคู่มือ "สู่การเป็นผู้สร้างสาวก"

ฝึกฝนการสร้างผู้เชื่อใหม่และสมาชิกคริสตจักร ด้วยคู่มือ "สู่ความชื่นชมยินดี" และ "สมุดบันทึกพระพรประจำวัน"

วิทยากร :  ดร.รังสรรค์ สุกันทา
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมผู้นำคริสเตียนไทย


ชุดคู่มือผู้นำ สู่การเป็นผู้สร้างสาวก (5 เล่ม และใบปลิว) - 300 บาทชุดคู่มือนักเรียน สู่การเป็นผู้สร้างสาวก (4 เล่ม และใบปลิว) - 260 บาทติดต่อ CCC Book store
tel:022756762
ร้านเปิด 10-16:00 น.
วันจันทร์-ศุกร์

ปิดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ