เริ่มเรียนอย่างไร | How It Works

ลงทะเบียนเรียนบทเรียนที่คุณสนใจ แต่ละบทเรียนออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และมีชีวิตที่เข้มแข็งเติบโต

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณจะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และพูดคุยตอบคำถามข้อสงสัยตลอดการเรียน

เริ่มเรียนเลย! สะดวก เป็นส่วนตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วชีวิตคุณจะดีกว่าเดิม

ขอพระเจ้าอวยพร

Sign up for any of our free online courses.  Each course is designed to help you to get to know God, and to grow in your relationship with Him.

After signing up, we will connect you with our one of our online mentors.  They will be by your side as you learn, ready to assist you and answer any questions you have as you seek God.

So, sign up now.  It's free, convenient, private, and will help you to know God more!

God Bless!